Vård av barn (VAB) när den andra föräldern är sjuk

Vård av barn (VAB) när den andra föräldern är sjuk

Att små barn blir sjuka är nog nästan lika vanligt som att föräldrar har funderingar kring vad som faktiskt gäller när det kommer till att anmäla VAB till sin arbetsgivare och Försäkringskassan. I detta inlägg går vi igenom vad som gäller när du är hemma och tar hand om barnen då den som skulle tagit hand om barnet blivit sjuk.

Fråga: Får man utnyttja vård av barn (VAB) när den andra föräldern är sjuk?

Om du inte kan gå till jobbet eller förlorar a-kassa eftersom du behöver vårda ett sjukt barn, kan du bli berättigad till ersättning för VAB. Detta gäller också för dig som driver eget företag. Ersättning du får för VAB kallas för tillfällig föräldrapenning.

När det gäller att ta hand om ett barn som en annan vårdnadshavare skulle tagit hand om, har en förälder rätt till ledighet enligt 8 § st. 2 i föräldraledighetslagen om den behöver vårda sitt barn när den ordinarie vårdaren (i det här fallet den andra föräldern) inte har möjlighet. Om man vill utnyttja denna ledighet ska det anmälas minst en vecka före ledighetens början. Dock gäller ingen anmälningstid om ledigheten beror på sjukdom (13 § st. 2 föräldrarledighetslagen).

När det gäller ledighet med tillfällig föräldrapenning har en arbetstagare rätt till ledighet under den tid då hen uppfyller villkoren enligt 13 kap. socialförsäkringsbalken. Detta inkluderar även de fall då en förälder behöver vårda sitt barn när den ordinarie vårdaren blivit sjuk eller smittad, även om föräldern inte har rätt till tillfällig föräldrapenning på grund av att barnet är yngre än 240 dagar (8 §, Lag 2010:2006).

Så, för att svara på frågan: Ja, man får utnyttja VAB när den andra föräldern är sjuk. Det är viktigt att komma ihåg att anmäla ledigheten en vecka i förväg om det är möjligt, men om ledigheten beror på sjukdom gäller ingen anmälningstid.

Ledighet med tillfällig föräldrapenning m. m.

8 § En arbetstagare har rätt till ledighet under den tid då han eller hon
   1. får tillfällig föräldrapenning enligt 13 kap.
socialförsäkringsbalken,
   2. skulle ha haft rätt till tillfällig föräldrapenning enligt 13 kap. 10-31 §§ eller 31 e och 31 f §§ samma balk, om arbetstagaren inte omfattats av bestämmelserna i 37 kap. 3 § balken, eller
   3. skulle ha haft rätt till tillfällig föräldrapenning enligt 13 kap. 8 eller 9 § samma balk, om barnets förälder inte omfattats av bestämmelserna i 37 kap. 3 § balken.

En förälder som behöver vårda sitt barn när den ordinarie vårdaren blivit sjuk eller smittad har rätt till ledighet även om föräldern inte har rätt till tillfällig föräldrapenning på grund av att
   1. barnet är yngre än 240 dagar, eller
   2. barnet är yngre än 240 dagar och föräldern omfattas av bestämmelserna i 37 kap. 3 § socialförsäkringsbalken.
Lag (2010:2006).

Det är viktigt att vi som föräldrar känner till våra rättigheter och skyldigheter när det gäller våra barns hälsa och välmående. Om du har ytterligare frågor om VAB eller andra föräldrafrågor, tveka inte att lämna en kommentar nedan. Vi är här för att hjälpas åt och stötta varandra i denna spännande och utmanande resa som kallas föräldraskap.

Ha en fantastisk dag!