När börjar barn prata?

När börjar barn prata?

Barns utveckling är en fascinerande resa, full av upptäckter och framsteg. En av de mest spännande milstolparna i denna resa är när barnet börjar prata. Många föräldrar undrar när deras barn börjar prata och vad de kan förvänta sig i denna fas av utvecklingen.

Det är viktigt att komma ihåg att varje barns utveckling är unik och det finns ingen exakt tidpunkt när alla barn börjar prata. Men vanligtvis börjar barn att säga sina första ord någon gång mellan ett och två år.

Utvecklingen sker i olika takt vid olika perioder och kan skilja sig mycket från barn till barn, även mellan syskon. I samband med en ny utvecklingsfas kan barnet ibland bli orolig och få förändrat humör. De kan behöva mer närhet än tidigare. I denna ålder är det vanligt att en förmåga utvecklas medan en annan står tillbaka. Barnet kan till exempel under en period utvecklas mycket i sitt språk men inte alls så mycket i hur hen rör sig, och senare kan det bli tvärtom.

Språkutvecklingen börjar tidigt

Redan som nyfödda kommunicerar bebisar sina behov genom olika läten och gråt. Denna tidiga form av kommunikation är grundläggande för den fortsatta språkutvecklingen.

Bebisen har också en naturlig instinkt för att härma ljud och uttryck, vilket är ett tidigt steg mot att utveckla ett verbalt språk. Vid några månaders ålder kan bebisar börja använda olika stämbands- och vokala ljud i en dialog, likt vuxnas konversationer men utan ord. De använder också kroppsspråk, gester och mimik för att kommunicera, vilket är lika betydelsefullt som det verbala.

Runt sex månaders ålder börjar de flesta barn att jollra och ha mer medvetna ”pratstunder”. Dessa ljudliknande haranger liknar det språk som barnet hör runt omkring sig och består av stavelser med både vokaler och konsonanter. Även om dessa ljud ibland kan låta som riktiga ord, är det fortfarande imitation snarare än specifika betydelser. Men det betyder inte att barnet inte förstår ord. Tvärtom kan en bebis vid den här åldern redan känna igen många ord och under det andra halvåret av livet ökar förståelsen för språket enormt.

När barnet når ett år har det oftast en god språkförståelse och de första egna orden kan börja dyka upp. Det är vanligt att små barn skapar egna ljud för olika objekt och aktiviteter innan de börjar använda de rätta orden. Till exempel kan ett barn peka på en hund och säga ”vov-vov”, eller en bil och göra ett ”brrrrrrum-brum” ljud. Att börja med ljudhärmande ord är vanligt och ettåringar brukar gilla att benämna det mesta de ser i sin omgivning tillsammans med sina föräldrar.

Kort sagt, språkutveckling är en stegvis process som börjar vid födseln och fortsätter att utvecklas under de första åren. Genom att vara medveten om dessa steg kan föräldrar bättre stödja sina barn i denna viktiga fas av utvecklingen.

Du är med och lär ditt barn att prata

Som vuxen är det viktigt att vara aktiv i barnets utveckling. Barnet är fortfarande helt beroende av vuxna. Du och andra som står barnet närmast är mycket viktiga för hur barnet mår, utvecklas och knyter an till sin omgivning.

I ettårsåldern lär sig barn mycket nytt genom att göra samma sak om och om igen. Det kan handla om allt från att lära sig att uttala ett visst ord till att kasta en mugg i golvet och se vad som händer.

Mellan ett och två års ålder börjar barnet också förstå saker som inte finns här och nu. Det kallas abstrakt tänkande. I denna ålder utvecklas också symboliskt tänkande. Det innebär att barnet till exempel kan förstå att ett ord kan vara en symbol för en sak.

Så, även om det inte finns en exakt tidpunkt för när ditt barn börjar prata, kan du förvänta dig att se framsteg i språkutvecklingen mellan ett och två år. Men tänk på att varje barn är unikt och utvecklas i sin egen takt, och det viktigaste du kan göra är att vara där för att stödja och uppmuntra ditt barn under denna spännande tid.

Här är några tips på hur du kan hjälpa ditt barn att utveckla sitt språk:

  1. Prata med ditt barn: Det är viktigt att prata med ditt barn så mycket som möjligt. Detta inkluderar att beskriva vad du gör, att prata om saker runt omkring er, att ställa frågor och att svara på ditt barns ljud och gester.
  2. Sjung sånger och ramsor: Sånger och ramsor är roliga och engagerande sätt att introducera nya ord och ljud till ditt barn. De hjälper också till att utveckla barnets lyssnande färdigheter.
  3. Lyssna på ditt barn: Var uppmärksam på de ljud och ord ditt barn gör och försök att svara på dem. Detta visar att du värderar deras kommunikation och uppmuntrar dem att fortsätta pröva på nya ljud och ord.
  4. Skapa ett språkrikt miljö: Försök att skapa en miljö där språk är en naturlig del av vardagen. Detta kan inkludera att ha böcker och andra läsmaterial tillgängliga, att använda skyltar och etiketter, och att erbjuda spel och aktiviteter som uppmuntrar till samtal.
  5. Uppmuntra imitation: Barn lär sig genom att härma, så uppmuntra ditt barn att kopiera ljud, ord och meningar.
  6. Läs böcker tillsammans: Läsning är en utmärkt aktivitet för att stödja språkutvecklingen. Du kan börja med bilderböcker och peka på och namnge olika saker. När barnet blir äldre, kan du läsa mer komplexa böcker och diskutera dem tillsammans.
  7. Vara tålmodig: Kom ihåg att varje barn utvecklas i sin egen takt. Om du är orolig för ditt barns språkutveckling, tveka inte att prata med din BVC-mottagning.

Genom att följa dessa tips, kan du hjälpa ditt barn att utveckla en stark grund för språk och kommunikation.