Detta är mollusker – så gör du om du eller ditt barn drabbas

Detta är mollusker och så gör du om du eller ditt barn drabbas

Mollusker är kort sagt ofarliga hudutslag som orsakas av ett virus som sägs drabba mellan 5-10% av alla barn i förskoleåldern. De ger i allmänhet inga direkta besvär men kan kännas irriterande att ha på kroppen, speciellt om de stannar kvar länge.

Mollusker självläker över tid, men kan finnas på kroppen i allt från ett par månader till flera år. Alla drabbas olika. Vissa får endast ett fåtal mollusker medan andra får väldigt många. Hos barn framträder molluskerna oftast på magen, armarna, ansiktet eller i nacken, men detta kan naturligtvis variera från barn till barn.

utslag av mollusker
Mollusker av Raimo Suhonen är licenserad av DermNet New Zealand CC BY-NC-ND 3.0.

Så vet du om det är en mollusk

Mollusker framträder på ljus hud ofta i samma färg som huden eller lite mer rosa. De är vanligtvis mellan två och fem millimeter stora, upphöjda och med en liten grop i molluskens mitt. Ofta sprids molluskerna relativt snabbt och enkelt på kroppen, vilket innebär att ett område som en dag enbart haft en mollusk lätt kan ha flera inom ett par dagar.

Så smittar mollusker

Mollusker smittar så länge som de är synliga på kroppen. Utslagen orsakas av ett koppvirus (Molluscum contagiosum) som smittar via direktkontakt, men är helt ofarliga för den som bär på dem. Du eller ditt barn kan därför fortsätta med alla de aktiviteter som ni normalt gör och fortsätta att gå till jobbet eller förskola/skola under hela den period som molluskerna finns kvar.

Det krävs hudkontakt

Från att man smittats tar det 2 veckor upp till 6 månader innan symptomen visar sig. Ofta är det via ett syskon eller en kompis som man leker när med som smittan uppstått.

För att molluskerna inte ska spridas vidare bör man undvika att klia på utslagen och skada dem. Som infekterad bör man också låta bli att dela handduk, kläder, mjuka leksaker eller bada i samma badkar som andra, eftersom det visat sig risken för spridning ökar hudbarriären luckras upp av badvattnet.

Mollusker smittar genom:

 • Direkt hud mot hudkontakt
 • Indirekt hudkontakt via delade kläder, handdukar mm
 • Självsmitta genom att klia sig eller raka sig och sen beröra ett nytt hudområde
 • Samlag (sexuellt överförbart bland vuxna)

Som förälder är det naturligt att du har tät kontakt med ditt barn. Tänk därför på risken att även du kommer att smittas, speciellt om du inte har haft mollusker som barn själv. Mollusker är dock ofarliga även för vuxna och det är självklart viktigt att du fortsätter ta väl hand om ditt barn och ge det närhet.

Prata med förskolan/skolan

I den händelse någon förälder eller en lärare skulle undra över molluskerna och om det kan vara farligt för deras barn att vara i närheten av ditt, är det viktigt att du på ett lugnt sätt informerar honom eller henne om vad det är samt att det är helt ofarligt med mollusker.

Kan man klämma mollusker?

Du ska ALDRIG klämma mollusker eftersom detta kan göra att du får sår i dem som i sin tur gör att de bildar eksem och sprids vidare på kroppen. Eksemen kan dessutom bli jobbiga och klia. Vilket orsakar en ond cirkel som kan vara svår att bryta för ett litet barn om den väl har startat. Men finns det då någon mollusker behandling som hjälper?!

Rad med mollusker
Gruppering av mollusker av Raimo Suhonen. Licenserad av DermNet New Zealand CC BY-NC-ND 3.0

Så behandlar du mollusker

Mollusker behöver inte behandlas eftersom de självläker. Men för den som tycker att de orsakar problem för barnet eller dig själv så finns det några receptfria produkter som kan användas för att lindra klåda och minska risken för fler infektioner.

På apoteket hittar du exempelvis NoPoxivir som är ett medel som kan köpas receptfritt (annonslänk för Llyods apotek) mot mollusker och penslas på varje enskild mollusk. Detta medel kan användas från två års ålder och uppåt.

Får du eksem på ett hudområden med mollusker bör de behandlas med en kortisonsalva och återfuktande hudkrämer för att minska risken för spridning.

Går de att frysa bort?

Det går att frysa och skrapa bort mollusker men det är en smärtsam behandling som ofta leder till att patienten får ärrbildning. Därför avråder man generellt från detta om inte särskilda omständighet finns.

Vad kan du göra själv:

 • Tvätta händerna ofta
 • Behandla med NoPoxivir (Annonslänk för Llyods apotek)
 • Undvik att klia på och raka områden med mollusker
 • Undvik att dela handdukar, kläder och leksaker med någon annan
 • Bada inte i samma badkar eller bassäng som andra
 • Håll molluskerna täckta med kläder eller vattentåliga plåster och bandage
 • För vuxna – Avstå eller ha skyddat sex med kondom
 • Smörja partier som riskerar att få eksem

Kan man använda alsolsprit på mollusker?

Kanske ha du sökt på ”mollusker alsolsprit”? På internet diskuteras alsolsprit som ett husmorstips och alternativ behandling till de receptfria medel som kan köpas på apoteket. Enligt råden som ges online ska alsolspriten penslas på de individuella molluskerna, vilket i sin tur ska torka ut dem över tid. Tänk dock på att detta är en huskur som inte rekommenderas utav vårdpersonal. Det är dock helt ofarligt att pröva på ett par mollusker för att se om du får något resultat.

Viktigt att notera – var alltid försiktig med att behandla infekterade mollusker med alsolsprit eftersom detta kan orsaka onödig smärta. Titta på varje individuell mollusk innan du påbörjar behandlingen av den för att försäkra dig om att den inte är infekterad.

Prata med barnet

Om ditt barn är tillräckligt stort kan du med fördel förklara för barnet vad det är han eller hon har drabbats av. Genom att lägga detta på en nivå som barnet förstår så kan ni tillsammans hjälpa varandra med att försöka göra tiden med mollusker så enkel och smidig som möjligt. Detta gäller även inför varje behandling med medel från apoteket eller om du vill prova något annat som torkar ut molluskerna. Ditt barn förtjänar alltid att vara involverad i processen och vad som sker med den egna kroppen.

Läkarbesök är sällan nödvändigt

Läkarvård är sällan nödvändigt om du eller ditt barn har drabbats av mollusker. För personer med immunbrist kan utslagen med molluskerna bli väldigt långvariga och kan kräva hjälp.

Det kan också vara bra att känna till att mollusker som spridit sig till könsorganen kan bli extra jobbiga för den som drabbats. Du kan då ringa till vårdcentralen för att få råd och tips om hur du kan gå till väga för att lindra problemen. Vården är välbekanta med mollusker eftersom det är ett vanligt problem hos barn.

Mollusker som försvinner kommer sällan åter

När molluskerna långsamt börjar torka ut och försvinna så får den som drabbats sällan tillbaka mollusker igen. Detta betyder att de med stor sannolikhet är borta för alltid och att ni kan gå vidare i vardagen. Hur lång tid detta tar varierar beroende på individ men du kan räkna med att det i allmänhet tar mellan sex månader och två år innan de är helt borta. Det är dock mycket ovanligt att den som drabbats av mollusker har lika stora besvär och väldigt många mollusker under hela tidsperioden. Mollusker har olika långa livscykler där flera faktorer spelar in och vissa dör ut fortare än andra.

Barnsjukdomar och virus är en del av livet

Att barn drabbas av olika typer av sjukdomar och virus är helt normalt. Deras immunförsvar har ännu inte byggts upp och det finns många virus som de ännu inte har utsatts för. Att barn drabbas av mollusker är därför mycket vanligt och du som förälder behöver inte känna dig fundersam om ni är ” de enda” som behöver hantera dessa jobbiga utslag. Det finns alltid hjälp och stöd att få. Även ditt barns mollusker kommer att försvinna till slut.