Konsten att planera föräldraledighet – En guide för blivande föräldrar.

Konsten att planera föräldraledighet – En guide för blivande föräldrar.

Som blivande förälder har du inte bara en viktig roll att fylla i ditt barns liv, utan du måste också anpassa dig till en ny livsstil fylld av nya utmaningar och ansvarsområden. Ta bara en sak som föräldraledigheten. Vem ska vara ledig när, och hur funkar det här med föräldradagar egentligen?! Vi har samlat våra bästa tips och allt du behöver veta för att kunna planera föräldraledigheten, så att den första tiden med ditt barn blir så bra som möjligt för alla inblandade, mamma, pappa som bebis.

Föräldraledighet – detta behöver du veta

I Sverige är rätten till föräldraledighet reglerad genom föräldraledighetslagen och utformad för att ge både mammor och pappor möjlighet att spendera tid med sitt barn under dess första tid i livet, utan att riskera sin anställning. Det totala antalet dagar man kan vara ledig med föräldrapenning är 480 dagar per barn, och dessa kan fördelas mellan föräldrarna på olika sätt. Dessutom är 90 av dessa dagar öronmärkta för vardera förälder för att uppmuntra till en jämn fördelning.

Under föräldraledigheten får föräldrarna föräldrapenning från Försäkringskassan. Beloppet baseras på förälderns tidigare inkomst upp till ett visst gränsbelopp, så kallad sjukpenninggrundande inkomst (SGI).

Beräkna din SGI här: https://www.forsakringskassan.se/privatperson/sgi-guiden#/

Vad är föräldrapenning?

Föräldrapenning är en viktig komponent i det svenska välfärdssystemet. Den betalas ut av Försäkringskassan och ersätter en del av din inkomst under tiden du är föräldraledig. Föräldrapenningen är till för att hjälpa dig att fokusera på din nya roll som förälder, så att du slipper oroa dig för din ekonomiska situation.

Du kan få föräldrapenning i Sverige om:

 • du är förälder till barnet
 • du avstår från att studera, arbeta eller söka jobb för att ta hand om ditt barn
 • ditt barn bor i Sverige, i ett annat EU-land eller i Schweiz
 • du är försäkrad i Sverige

Föräldradagar och fördelning

Föräldraledighet är en fantastisk möjlighet för dig att bygga en stark relation med ditt barn. I Sverige har du som förälder rätt till totalt 480 föräldradagar per barn. De här dagarna kan delas upp och fördelas mellan föräldrarna, men minst 90 dagar är öronmärkta för vardera förälder. Detta betyder att staten uppmuntrar till delaktighet från båda föräldrarna kring barnets omvårdnad och uppväxt.

Föräldrapenningens två ersättningsnivåer

Föräldraledighetens dagar är uppdelad i två olika ersättningsnivåer. För 390 av föräldraledighetsdagarna beräknas ersättningen utifrån din aktuella inkomst, dessa dagar kallas för ”dagar på sjukpenningnivå”. För de återstående 90 dagarna är ersättningen fastställd till 180 kronor per dag (2023), vilket kallas för ”dagar på lägstanivå”.

 • Sjukpenningnivå – ersättningen baseras på den inkomst du har
 • Lägstanivå – ersättning har en fastställd nivå som är samma för alla

Fördelning av dagar mellan föräldrarna

Det finns stor frihet i hur ni kan fördela dagarna mellan vårdnadshavarna, men det är några saker ni behöver tänka på.

 • Av de 480 dagarna måste de första 180 dagarna som tas ut vara på sjukpenningnivå
 • Ni får 195 dagar var på sjukpenningnivå och 45 dagar var på lägstanivå
 • 90 dagar på sjukpenningnivå är reserverade för vardera vårdnashavaren

Rättigheter och skyldigheter

Att förstå dina rättigheter och skyldigheter är grundläggande när du ska planera föräldraledigheten. Du har laglig rätt att vara ledig från arbete eller skola för att ta hand om ditt barn, men du har också en skyldighet att informera din arbetsgivare i god tid. Balansen mellan rättigheter och skyldigheter är utformade för att skydda både dig och din arbetsgivare, och för att säkerställa en smidig övergång för alla inblandade.

 • Som förälder har du lagstadgad rätt att vara föräldraledig.
 • Du ska informera din arbetsgivare om planerad föräldraledighet minst 2 månader i förväg.
 • Många med kollektivavtal har rätt till föräldralön ovanpå föräldrapenningen under föräldraledigheten. Denna lön utgör ungefär 10 % av deras månadslön, upp till ett lönetak om 43 750 kronor.
 • Forskning visar att ett ojämnt uttag av föräldradagar bidrar till en löneglidning mellan könen som kan få negativ påverkan för kvinnans privatekonomi och framtida pension.

Steg för steg – så planerar du din föräldraledighet

Meddela arbetsgivaren

När du har bestämt dig för att ta föräldraledighet är det första steget att meddela din arbetsgivare. Enligt svensk lag ska du informera din arbetsgivare senast två månader innan du planerar att gå på föräldraledighet. Genom att ge din arbetsgivare tillräckligt med tid att planera för din frånvaro underlättar det för alla inblandade.

Du har rätt att dela upp din föräldraledighet och kan vara föräldraledig i tre perioder per kalenderår, men om du är överens med arbetsgivaren går det bra att fördela ledigheten över fler perioder.

Planera din tid hemma

Efter att ha meddelat din arbetsgivare är nästa steg att planera din tid hemma med ditt barn. Det kan vara frestande att bara ta dagarna som de kommer, men att ha en grov plan kommer hjälpa dig att utnyttja din ledighet maximalt. Kanske vill du och din partner dela lika på föräldraledigheten eller så kanske en av er vill vara hemma längre? Det finns inga rätt eller fel, utan det viktiga är att hitta en lösning som passar er familj bäst.

Hantera ekonomin

Ekonomi kan vara en källa till stress under föräldraledigheten. Men med lite planering och förberedelse behöver det inte vara det. Räkna ut hur mycket pengar ni kommer att få från Försäkringskassan och gör en budget utifrån det. Det kan vara hjälpsamt att ta hänsyn till eventuella ändringar i utgifter, till exempel kostnader för blöjor, barnkläder och andra inköp som en större bil.

Har du kollektivavtal kan du ha rätt till så kallad föräldralön. Det är en ersättning från din arbetsgivare som betalas ut ovanpå föräldrapenningen under föräldraledigheten. Denna ersättning utgör ungefär 10 % av din månadslön, upp till ett lönetak om 43 750 kronor (Stäm av med ditt kollektivavtal).

Föräldraledighetstips

Balansera arbete och familjeliv

En av de största utmaningarna under föräldraledigheten är att balansera dina nya ansvar med ditt tidigare arbetsliv. Kom ihåg att ta tid för er själva och varandra. Livet som förälder kan vara hektiskt, men det är också fyllt av oförglömliga och meningsfulla stunder. Så ta tid att andas, njuta och ta hand om dig själv också.

Hantera oväntade utmaningar

Ingen föräldraledighetsplan är komplett utan att ta hänsyn till oväntade utmaningar. Livet med en nyfödd är oförutsägbart, och det är viktigt att vara flexibel och redo att anpassa sig. Det är okej att be om hjälp, vare sig det är från familj, vänner eller professionella rådgivare.

Slutord

Att planera föräldraledighet kan kännas överväldigande, men med rätt information och en ungefärlig plan kan du förbereda dig för denna spännande fas i ditt nya liv. Att bli förälder är en resa som kommer att fylla ditt liv med kärlek, glädje och, ja, en hel del förändring. Men med rätt förberedelser kan du möta föräldraledigheten med gott mod. Lycka till!