Integritetspolicy

 

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Regents of Communication ansvarar för de personuppgifter vi lagrar. Organisationsnummer 9011222677, adress Doktor Martingatan 6A, 151 33 Södertälje.

Vilka uppgifter behandlas?

Familjekär.se behandlar de personuppgifter som ges till oss och/eller inhämtas av oss. Det kan vara namn, smeknamn, foton, postadress, e-postadress, telefonnummer, IP-adress samt andra id-nummer.

Hur får Familjekär.se tillgång till dina personuppgifter?

De uppgifter vi samlar in om dig och behandlar är personuppgifter som lämnats till oss när du exempelvis besökt oss, kontaktat oss, anmält dig till ett nyhetsbrev, deltagit i en tävling, eller ansökt om att få skriva hos oss, samt i övrigt använder dig av funktionerna på vår sajt.

Varför behandlar familjekär.se personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att:

 • föra statistik och mäta prestanda på vår webbplats
 • skicka nyhetsbrev
 • administrera tävlingar
 • personalisera upplevelsen i utskick och på webbplats
 • kunna leverera annonser och marknadsföring till dig
 • våra samarbetspartners ska kunna rikta och följa upp annonsering till dig
 • besvara frågor och kommentarer som du skickar till oss
 • hantera innehåll du skickar till oss

När har vi rätt att behandla dina uppgifter?

Vi behandlar de personuppgifter som behövs för att vi ska kunna fullfölja vårt åtagande mot dig samt i de fall där du gett ditt samtycker till behandlingen. Vi kan även komma att behandla personuppgifter för att fullfölja rättslig förpliktelse.

Vilka kan komma att ta del av dina personuppgifter?

I de fall det är nödvändigt delar vi dina personuppgifter med företag som på ett eller annat sätt är underleverantörer till oss. Dessa underleverantörer kallas för personuppgiftsbiträden. Ett person-uppgiftsbiträde är ett företag som behandlar information för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

 • IT-leverantörer
 • Kommunikationstjänster

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för de ändamål vi har angivit. Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna till¬räck¬liga garantier för säkerhet och sekretess för personuppgifter. Vi kan även lämna ut personuppgifter till våra samarbetspartners för marknadsföringsändamål. Vi lämnar inte ut personuppgifter till myndigheter om vi inte är skyldiga att göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES. Går inte det, sker det med leverentörer och platser där likvärdigt skydd för din integritet kan erbjudas. Både genom avtal med leverantör, men även det lands lagstiftning där de är verksamma.

Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som har vidtagits eller information om var dessa har gjorts tillgängliga är du välkommen att kontakta oss.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Vi sparar bara dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att vi ska uppfylla ändamålet med behandlingen i varje enskilt fall. Vi gallrar även våra uppgifter årligen.

Om du har gett samtycke till att få våra utskick sparas dina personuppgifter fram tills att du avanmäler dig från dessa. Vid avanmälan raderas personuppgifterna snarast.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Familjekär jobbar med säkra IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till dina lagrade uppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Kakor

Vår sajt använder sig av cookies. Dessa används för att föra statistik, mäta prestanda och optimera webbplatsen samt underlätta för besökaren och tillhandahålla relevanta annonser och riktad marknadsföring.

 • Analys/prestanda-cookies används för att samla statistik om besökarnas beteendemönster.
 • Nödvändiga cookies används för att säkerställa driften av sajten
 • Funktionella cookies används för att ex. kunna kunna komma ihåg användarens tidigare menyval mm.
 • Tredjeparts-cookies används för att mäta prestanda för annonsering och rikta marknadsföring.

Vad har du för rättigheter?

All information om dina rättigheter finns på Datainspektionens hemsida:
https://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/dina-rattigheter/

I korthet har du rätt till:

 • tillgång (registerutdrag) till dina uppgifter
 • rättelse av dina uppgifter
 • radering av dina uppgifter
 • begränsning av vilka uppgifter vi behandlar
 • att göra invändningar mot viss typ av behandling

Om förändringar i integritetspolicyn

Vi kan komma att göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste aktuella versionen av policyn finns alltid på vår webbplats www.familjekär.se