Spara till barn – Så kommer du igång att spara och investera pengar till barnen

Guide: Spara till barn – Så bygger du ett barnspar som växer över tid

Kom igång med barnsparet! I denna guide går vi igenom varför du ska spara till barn och hur du gör för att bygga en ”pengamaskin” till dina barn eller barnbarn. 

Varför ska man spara till barnen?

Det finns ofta flera anledningar till varför man väljer att spara till sina barn eller barnbarn. Kanske vill du kunna hjälpa dem med pengar till ett körkort, låta dem studera utomlands eller till och med ordna pengar till en handpenning till deras första bostad. Oavsett anledning så finns det ett antal saker som det är bra att ha koll på när man ska börja spara och investera till sina småttingar.

Frågor för att komma igång med ditt barnsparande:

 • I vems namn ska du spara – i ditt namn eller i barnets namn?

 • Vilket typ av konto passar sparandet bäst – Sparkonto, ISK, Kapitalförsäkring, eller värdepappersdepå?

 • Vilken sparform tänker du dig – sparkonto, aktier eller fonder?

 • Vilken risk är du redo att ta?

 • Hur mycket ska du spara?

Ränta-på-ränta. Därför är tiden din bästa vän när det kommer till sparande

Bland privatsparare brukar man skojsamt säga att tiden är den enskilt viktigaste parametern för hur dina investeringar kommer utveckla sig framöver. Och visst ligger det något i det, nämligen ränta på ränta-effekten.

Vad är ränta på ränta-effekten?

Men en årlig avkastning på dina investeringar växer värdet på ditt innehav i förhållande till värdet det redan hunnit samla på sig. Med andra ord växer ditt kapital snabbare och snabbare för varje år (eller månad) som du sparar, eftersom det är summan av ditt innehav som förräntar sig över tid.

Barnbidrag investerat på börsen vs. placerat på sparkonto

Ränta-på-ränta fungerar lite som att bygga en snögubbe. I början får snöbollen kanske plats i dina händer och de första varven du rullar den på marken samlar den knappt på sig någon mer snö. Men när bollen fått lägga på sig några fler lager och byggt upp lite volym – ja, då fångar ett varv på bollen helt plötsligt upp ganska mycket snö. Precis så fungerar ränta på ränta-effekten och därför är det är bra att börja spara så tidigt och länge som du bara kan! 

Ränta-på-ränta räkneexempel

Säg att du sparar 500 kr i månaden och får 7% i årlig avkastning på din investering. Då kommer ditt sparande vara värt 253 768 kr efter 20 år. Under de 20 åren kommer du att ha lagt in 120 000 kr via ditt månadssparande. Resterande 133 768 kr kommer att ha genererats från avkastningen på ditt sparande. 
ÅrStartvärdeÅrets sparandeAvkastning (kr)Värde vid årets slutÅrets sparande (ack.)Avkastning (ack.)
10 kr6 000 kr190 kr6 190 kr6 000 kr190 kr
26 190 kr6 000 kr623 kr12 813 kr12 000 kr813 kr
312 813 kr6 000 kr1 087 kr19 900 kr18 000 kr1 900 kr
419 900 kr6 000 kr1 583 kr27 483 kr24 000 kr3 483 kr
527 483 kr6 000 kr2 114 kr35 597 kr30 000 kr5 597 kr
1074 145 kr6 000 kr5 380 kr85 525 kr60 000 kr25 525 kr
15139 590 kr6 000 kr9 961 kr155 552 kr90 000 kr65 552 kr
20231 381 kr6 000 kr16 386 kr253 768 kr120 000 kr133 768 kr
Spara i barnets eller eget namn

Ska du spara i barnets eller i ditt eget namn?

När det kommer till barnspar finns det två vägar att gå. Det ena är att du sparar i barnets namn, det andra är att du sparar i ditt egna namn. Vad den stora skillnaden mellan de två är visar sig först på dagen då barnet blir myndigt. Har du sparat i barnets namn förlorar du nämligen som förälder eller vårdnadshavare automatiskt all kontroll över sparandet på barnets 18-årsdag, medan du bibehåller kontrollen om sparandet står i ditt namn.

Många föräldrar väljer att spara i eget namn

När det kommer till barnspar tar många det säkra före det osäkra – ofta med all rätt. Tyvärr finns det allt för många historier om ungdomar som lyckas sätta sprätt på hela sitt barnspar innan de ens hunnit fylla 20 år, vilket visat sig vara något de ångrat först flera år senare i livet. För många föräldrar kan det nog vara svårt att ana hur ekonomiskt mogen ens barn kommer vara 18 år från nu. Därför är vårt generella råd att hålla ert barnspar under föräldrarnas egna namn. 

Sparformer för barnspar

SparformI eget namnI barnets namn
Kapitalförsäkring (KF)✔︎
Investeringssparkonto (ISK)✔︎✔︎
Aktie- och fondkonto✔︎✔︎
Sparkonto✔︎✔︎
De olika sparformerna har alla sina egna för- och nackdelar och lämpar sig olika bra från fall till fall. Låt oss därför kolla närmare på sparformerna och skillnaden mellan att spara i eget namn eller i barnets namn.

Barnspara i eget namn 

 • Du väljer själv när du vill att barnet ska få tillgång till pengarna
 • Det är ofta enkelt att öppna ett ISK eller en KF hos din bank
 • Juridiskt sett är pengarna fortfarande dina, så du behöver inte tänka på gränsen för överförmyndarkontroll
 • Har du sparat i en kapitalförsäkring räcker det med att du angett ett eller flera barn som förmånstagare för att vara säker på att de får ta del av pengarna vid din eventuella bortgång
Ett sparande i eget namn innebär att du öppnar ett sparkonto, aktie- och fonddepå, ISK-konto eller en kapitalförsäkring som står i ditt namn och under din kontroll – även efter att barnet blivit myndigt. Eftersom sparandet sker i ditt namn kan du välja när och hur mycket som ska betalas ut till barnet. Du äger juridiskt sett pengarna, vilket ger dig full kontroll, men kan också (beroende på sparprodukt) innebära att du behöver skriva ett testamente för att säkerställa att pengarna faktiskt fördelas så som du tänkt dig i händelse av att du avlider. För att vara säker på att pengarna når barnen väljer många föräldrar att spara till barnet i en kapitalförsäkring. Där kan barnet stå som förmånstagare.

Barnspara i barnets namn

 • Konton som öppnas i barnets namn förvaltas av föräldrarna/vårdnadshavarna fram tills att barnet fyller 18 år
 • Har barnet ett kapital som överstiger åtta prisbasbelopp (380 800 kr år 2021) kan innehavet hamna under så kallad överförmyndarkontroll
 • Från dagen då barnet fyller 18 år bestämmer barnet helt själv över sitt sparande
Som barnets vårdnadshavare kan man öppna ett konto till barnet i deras egna namn. Barnet äger då juridiskt innehavet, men förvaltas av dig som förmyndare fram tills att barnet fyller 18 år. På sin 18-årsdag ges barnet full kontroll över tillgångarna och föräldrarnas tillgång till kontot tas bort.

Ett stort barnspar kan leda till överförmyndarkontroll

Det många inte vet är att storleken på ditt barns sparande kan avgöra förutsättningarna för hur kapitalet får placeras och förvaltas. Om ditt barn äger tillgångar större än åtta prisbasbelopp (380 800 kr för 2021), kan barnets kapital hamna under så kallad överförmyndarkontroll. Överförmyndarkontroll innebär att kommunens överförmyndare ska kontrollera att du förvaltar barnets kapital väl. Det kan innebära att du:
 • behöver lämna uppgifter om barnets alla tillgångar 
 • årligen behöver redovisa hur du förvaltar barnets kapital
 • måste söka överförmyndarens godkännande för att kunna köpa värdepapper som inte är fonder eller obligationer 
 • måste söka överförmyndarens godkännande för att kunna göra uttag från kontot 
 • lämna in sluträkning efter barnets 18-årsdag
Beroende av vilka ambitioner ni har för ert barnspar kan det vara värt att väga in ovan i valet mellan att spara i eget namn eller i barnets namn.

Sparkonto, Aktiedepå, ISK eller KF – vad ska man välja? 

Olika sparformer har olika fördelar. Nedan går vi igenom de vanligaste formerna för barnspar.

Barnspar Kapitalförsäkring (KF)

Kapitalförsäkringen är en försäkringsprodukt och ett schablonbeskattat konto där du ges möjligheten att ange en eller flera förmånstagare som får pengarna i händelse av din bortgång. Kapitalförsäkringen går även att samäga. Att kontot är schablonbeskattat betyder att du slipper skatta när du sålt av ett innehav med vinst eller förlust. Istället betalar du ett schablonbelopp i skatt som beräknas utifrån värdet av ditt konto och de insättningar du gjort under året. Fördelar med en kapitalförsäkring
 • Du har full kontroll över kontot, även efter att barnet fyllt 18 år
 • Du kan välja en eller flera förmånstagare samt villkora när överlåtelsen ska ske 
 • Du slipper att deklarera dina värdepappersaffärer, istället kommer skatten förifylld i deklarationen
 • Kan ägas av både privatpersoner, företag och organisationer
 • Fördelaktig vid utländsk källskatt 
Nackdelar med Kapitalförsäkringen
 • Du har inte rösträtt på årsstämman 
 • Du kan inte kvitta din schablonintäkt mot andra kapitalförluster

Barnspar Investeringssparkonto (ISK)

Investeringssparkontot är en bankprodukt som är schablonbeskattad. Det betyder att du slipper skatta när du säljer av ett innehav med vinst eller förlust, utan istället betalar ett schablonbelopp i skatt, som beräknas från värdet av ditt konto och de insättningar du gjort under året. Fördelar med ett Investeringssparkonto
 • Om du äger du kontot har du full kontroll även efter att barnet fyllt 18 år
 • Du slipper att deklarera dina värdepappersaffärer, istället kommer skatten förifylld i deklarationen 
 • Vill du rösta på bolagsstämmor går det bra eftersom du har rösträtt för de aktier du äger på ett ISK
 • Du kan kvitta din schablonintäkt mot andra kapitalförluster
Nackdelar med ett Investeringssparkonto
 • Enbart för privatpersoner med skattehemvist i Sverige
 • Går ej att samäga 

Vanliga sparkonton är ofta är en dålig idé för ett långsiktigt barnsparande

När du sparar pengar avstår du från att konsumera. Eftersom du skjutit upp din konsumtion till ett senare tillfälle kan man utgå ifrån att det är rimligt att du ska kompenseras för den tiden som du avstått pengarna ochinflationen som försämrar dina pengars köpkraft.På ett vanligt sparkonto kan räntan du ges på ditt insatta kapital många gånger vara lägre än den inflation pengarna årligen utsätts för. Så även om du har ett sparkonto som ger än bättre ränta än genomsnittet kommer troligen köpkraften för ditt kapital sakta att minska över tid. Och eftersom hela poängen med att spara för framtiden är att värdet på ditt kapital ska öka så blir det ganska kontraproduktivt.  Därför är det ofta lämpligare att spara till barn på ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring. 

1) Börja barnspara

Nu när du du har fått grepp om vikten av att börja spara tidigt, hur ränta på ränta-effekten kommer bidra till innehavets utveckling, om sparandet ska stå i ditt eller barnets namn samt vilken kontotyp som passar just ert barnspar – då är det dags att kolla på hur du kan börja bygga ditt barns “pengamaskin”. 
 1. Öppna ett nytt konto

  Börja med att öppna ett nytt konto hos någon av nätbankerna Avanza eller Nordnet. De två är enligt oss de två bästa och mest användarvänliga sparplattformarna idag.
 2. Starta ett Investeringssparkonto (ISK) eller en Kaptialförsäkring (KF)

  När du har öppnat ditt konto rekommenderar vi att du väljer mellan att starta ett Investeringssparkonto (ISK) eller en Kaptialförsäkring (KF) där du anger barnet som förmånstagare.

2) Placera i billiga indexfonder eller investmentbolag

För sparare som inte vill lägga allt för mycket tid på att bevaka och ombesörja sitt sparande är det viktigt att få till en bra riskspridning och minimera avgifterna som man betalar för sitt innehav redan från start.

Ge ditt barnspar en bra start med dessa principer:

 • Pengarna investeras långsiktigt och bör ligga orörda i minst 5-10 år (desto kortare sparperioden är, desto större blir risken för innehavet)
 • Sparandet sker regelbundet (helst på månadsbasis) och investeras oavsett marknadens upp- eller nedgång
 • Placeringarna sprids mellan flera innehav inom olika branscher och marknader
 • Du håller dig informerad, gör din egna analys och utvärderar råd du får från andra
 • Du sätter i förväg upp regler för när du ska omplacera
Vill du veta mer om principerna kan du ta del av Aktiespararnas 7 gyllene regler.

Sprid riskerna!

Riskspridning får du enklast till genom att inte lägga alla äggen i samma korg – att diversifiera dina innehav – så du inte blir lika beroende av ett eller några få värdepapper eller branscher måste gå bra för att portföljen ska frodas.Genom att investera i flera innehav med geografisk spridning och olika profiler kan du enkelt sänka den totala risken för portföljen. Då kan du luta dig mot resten av portföljen när ett eller några få av dina innehav går sämre.Vill du läsa mer om riskspridning? Då har Nordnet ett bra blogginlägg om just diversifiering.

Låga avgifter för barnspar

Avgifterna du betalar spelar en stor roll för hur din portfölj kommer utvecklas. Eftersom ditt barnspar kommer behöva jobba under flera år så är det värt att se över storleken på avgifterna du betalar. Tänk helt enkelt att varje krona du du kan spara i förvaltningsavgifter, courtage mm är kronor som kan ligga kvar i din pengamaskin och utsättas för ränta-på-ränta-effekten.Eugene Fama, Nobelprisvinnaren i ekonomi 2013 har varit väldigt tydlig kring vad hans och andras forskningen säger om aktiv förvaltning: 
“The good ones might be good or they might be lucky. The bad ones might be bad or they might be unlucky. We can’t really tell the difference”
Han menar att även om vissa förvaltare lyckas slå marknaden så gör kostnaden för den aktiva förvaltningen att den i regel kommer prestera sämre över tid: 
“If active managers win, it has to be at the expense of other active managers. And when you add them all up, the returns of active managers have to be literally zero, before costs. Then after costs, it’s a big negative sign”, säger han. 

Kostnader för värdepappershandel – Courtage

Handlar du med aktier får du ofta betala ett courtage när du köper och säljer aktierna. Enkelt förklarat kan man säga att du får betala en transaktionsavgift för att genomföra affären. Courtaget kan komma i olika former och kombinationer:
 • Rörligt courtage Du betalar en procentsats av värdet du handlar för.
 • Fast courtage Du betalar ett fast belopp för transaktionen. Denna typ passar nästintill uteslutande personer som gör stora transaktioner. Inte småsparare.
 • Minimicourtage Är den minsta avgiften du betalar för en transaktion. 
Vill du se exempel på detta kan du kika in på Avanzas olika courtagenivåer

Kostnader för värdepappershandel – Fondavgifter

När du äger fonder betalar du istället en årlig procentuell förvaltningsavgift till fondförvaltaren som baserar sig på värdet av ditt innehav. Dragningen sker automatiskt genom att 1/365-del av avgiften dras från fonden varje dag, innan att dess andelskurs beräknas. 
 • Aktivt förvaltade fonder Aktiva fonder är precis vad det låter som, fonder vars innehav aktivt sköts av förvaltare som har som mål att överprestera ett jämförelseindex. 
 • Passivt förvaltade fonder Passiva fonder sköts genom fondrobotar och regelstyrda placeringar där man tar rygg på marknaden. Eftersom detta inte kräver att en fondförvaltare aktivt bedömer vilka värdepapper fonden köper in sig på eller säljer av blir kostnaden för förvaltning väldigt mycket lägre. Därför är avgifterna för indexfoder generellt mycket lägre än för fonder som har aktiv förvaltning. 
Utöver förvaltningsavgiften kan vissa fonder även ta ut en köpavgift samt en resultatbaserad avgift ifall fonden presterar bättre än sitt givna prestationsmått. Detta är oftast vanligare bland sk. hedgefonder.

Välja aktier och fonder till barnsparet

Fonder

Genom att välja ut ett handfull passiva fonder med låg avgift vars innehav i  består av olika branscher och marknader får du en lättskött och diversifierad portfölj som dessutom blir kostnadseffektiv
Fondutbud indexfonder Avanza
Du kan enkelt filtrera fram indexfonder med låg avgift i Avanzas fondlista

Aktier

Är du istället sugen på att börja med aktier kan det vara klokt att börja med att investera i par olika investmentbolag. Genom att köpa aktier i börsnoterade investmentbolag får du precis som i en fond ett underliggande värde som bygger på flera innehav. På så vis får du en bättre riskspridning än vad du kunnat köpa dig till genom en eller ett par direktägda aktier. 
Hos Avanza hittar du en lättöverskådlig temalista med Investmentbolag

 

Hur mycket ska man spara?

Det bästa sparandet är det sparande som blir av. Även om det kan kännas som att en hundralapp hit eller dit inte kommer kunna åstadkomma så mycket så kan även små belopp växa sig stora. Tittar man historisk på den svenska börsens avkastning kan ett mindre belopp som 100 kr/mån växa och bli uppåt 50 tkr lagom tills barnets 18-årsdag. 

Värdet efter ett antal år vid ett månadssparande på:

100 kr250 kr500 kr750 kr1 050 kr1 500 kr2 000 kr
5 år7 314 kr18 286 kr36 572 kr54 858 kr76 801 kr109 716 kr146 288 kr
10 år17 996 kr44 989 kr89 978 kr134 967 kr188 954 kr269 934 kr359 913 kr
15 år33 594 kr83 984 kr167 968 kr251 952 kr352 732 kr503 904 kr671 871 kr
18 år46 215 kr115 538 kr231 076 kr346 614 kr485 260 kr693 228 kr924 305 kr
20 år56 371 kr140 928 kr281 857 kr422 785 kr591 900 kr845 571 kr1 127 428 kr
25 år89 634 kr224 085 kr448 170 kr672 255 kr941 157 kr1 344 511 kr1 792 681 kr