Barnbidrag 2021 – Hur mycket får man? Se belopp och utbetalningsdatum

Barnbidrag 2021 – Hur mycket får man? Se belopp och utbetalningsdatum

Barnbidrag är ett generellt statligt stöd som ges till föräldrar och vårdnadshavare vars barn bor och är försäkrade i Sverige. Det har funnits ända sedan 1934 i Sverige, och från 1948 i sin nuvarande form. Bidraget är ett fördelningspolitiskt verktyg för att ersätta barnhushåll för den högre levnadskostnad man har under åren då barnen växer upp.

Senaste ändringen av barnbidraget genomfördes 2018 då det höjdes till dagens nivå på 1250 kr per månad och barn.

Skillnad på generella och behovsstyrda stöd

Att barnbidraget är generellt betyder att det ges till samtliga vårdnadshavare i Sverige utan ta höjd för familjens egentliga behov eller förutsättningar. Alla får samma belopp givet att man uppfyller grundkriterierna. Behovsprövade bidrag däremot grundar sig istället i en aktiv bedömning av barnets eller den sökandes ställning och behov. Hit hör exempelvis: bostadsbidrag, underhållsstöd och vårdbidrag.

Hur mycket får man i barnbidrag?

2021 är barnbidraget 1 250 kronor per månad och barn före flerbarnstillägg. Barnbidraget är skattefritt.
Har du fler barn än ett får du även ett sk. flerbarnstillägg som ökar beroende på hur många barn ni har. Se tabell och exempel nedan.

Barnbidrag 2 barn

Har du två barn är barnbidraget 1250kr per barn samt ett flerbarnstillägg på 150 kr.

Barnbidrag 3 barn

Har du tre barn är barnbidraget 1250kr per barn samt ett flerbarnstillägg på 730 kr.

Barnbidrag och flerbarnstillägg

Har barnet fötts efter 1 mars 2014 och ni är två personer med gemensam vårdnad betalas halva bidraget ut till er båda.

Antal barnBarn­bidragFlerbarns­tilläggSamman­lagt
11 250 kr1 250 kr
22 500 kr150 kr2 650 kr
33 750 kr730 kr4 480 kr
45 000 kr1 740 kr6 740 kr
56 250 kr2 990 kr9 240 kr
67 500 kr4 240 kr11 740 kr
Så mycket får du i barnbidrag och flerbarnstillägg.

När får man barnbidrag?

Barnbidrag betalas automatiskt ut till dig som vårdnadshavare om du och barnet är försäkrade i Sverige (du är försäkrad i Sverige om du bor här och har svenskt medborgarskap eller uppehållstillstånd). Den första bidragsbetalningen görs månaden efter att barnet har fötts och fortsätter sen betalas ut månadsvis fram tills att barnet fyller 16 år (efter det får barnet istället studiebidrag).

Vilket datum betalas barnbidraget ut?

Utbetalningen äger rum den 20:e varje månad. Om datumet sammanfaller med en helg betalas pengarna ut redan på fredagen. På Försäkringskassans webbplats kan du se när utbetalningen kommer redan åtta dagar innan utbetalningen görs genom att logga in på  ”Mina sidor”.

Barnbidragets utbetalningsdatum 2021

 • Onsdag den 20 januari
 • Fredag den 19 februari
 • Fredag den 19 mars
 • Tisdag den 20 april
 • Torsdag den 20 maj
 • Fredag den 18 juni
 • Tisdag den 20 juli
 • Fredag den 20 augusti
 • Måndag den 20 september
 • Onsdag den 20 oktober
 • Fredag den 19 november
 • Måndag den 20 december

Hur länge får man barnbidrag?

Du får barnbidrag fram tills att ditt barn fyllt 16år. Beroende av när på året barnet fyller år kommer sista betalningen ske i juni, september eller december.

 • född jan-jun – sista utbetalningen sker i juni
 • född jul-sep – sista utbetalningen sker i september
 • född okt-dec – sista utbetalningen sker i december

Vill du läsa mer om barnbidraget? Hos Försäkringskassan kan du få svar på frågor och hjälp med allt som rör barnbidrag.